Výroba karosérií

Inovatívne plánovanie zariadení pre výrobu karosérií pre výrobcov automobilov a ich dodávateľov znamená pre spoločnosť Ingenics oveľa viac než len splnenie už definovaných požiadaviek. Pri plnení súčasných úloh už do značnej miery prihliadame k budúcemu dizajnu - vrátane ďalších možností integrácie nových generácií modelov v existujúcich výrobách a zvyšovania množstva jestvujúcich zariadení na výrobu karosérií. Tento prístup vám zaistí flexibilné a efektívne využívanie aj v budúcnosti.

Výrobcovia automobilov, ktorí si chcú zabezpečiť perspektívnu budúcnosť, musia mať na zreteli súvislosti medzi plánovaním výroby, plánovaním logistiky a výrobou karosérií. Zákazníci pritom môžu opakovane využívať naše dlhoročné skúsenosti s plánovaním vo všetkých odvetviach.

Naše projektové tímy pre vás vypracujú plán koncepcie, digitálne kvantitatívne charakteristiky pre vypísanie výberového konania na zariadenie na kľúč, vytvorí simuláciu výrobného toku, pripraví podklady pre podrobný inžiniering a robotické simulácie. Počas procesu realizácie poskytujeme zákazníkom podporu od prípravy vo výrobnom závode až po dosiahnutie kvalitatívnych cieľov. Okrem toho vám môžeme ponúknuť naše kompetencie v oblasti nových spojovacích technológií a inovatívnych ľahkých konštrukčných materiálov, ktorých význam neustále rastie a ktoré prispievajú ku vzrastajúcej komplexnosti požiadaviek na efektívnu výrobu karosérií. Materiály ako napríklad plasty vystužené uhlíkovými vláknami prispievajú napríklad k zníženiu hmotnosti pri automatizovaných operáciách. Naši špecialisti na plánovanie sa naopak zase postarajú o to, aby bol každodenný pracovný život našich zákazníkov o niečo ľahší a jednoduchší.

Pre vás ako zákazníka to znamená, že budete vytvárať veľké množstvo synergií len s jedným kontaktným partnerom a zaistíte si tak rýchlo trvalý úspech.
powered by webEdition CMS