Riadenie zmien

Či už sa jedná o založenie novej organizácie, sťahovanie do novej administratívnej budovy alebo zavádzanie lean managementu, jedno je isté: zmeny sú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného pracovného života a môžu uviesť do veľkej neistoty nielen zamestnancov, ale aj riadiacich pracovníkov. Pri riadení zmien preto kladie spoločnosť Ingenics dôraz na poskytovanie štruktúrovanej a systematickej podpory počas celého procesu.

Zmeny je možné úspešne realizovať najmä vtedy, ak sa na procese zmien podieľajú všetci účastníci a je braný ohľad na ich správanie, vnútorné rozpoloženie aj systémy hodnôt. Naši konzultanti preto poskytujú zamestnancom nielen tematickú podporu, ale posudzujú vždy projekty aj z hľadiska riadenia zmien. Tento prístup umožňuje cielené riadenie zmien a úspešnú realizáciu celého projektu.

Koncepcia komunikácie ako základ
V zásade je možné každú zmenu cielene podporovať riadením zmien a sprevádzať ju vhodnými opatreniami. Základom riadenia zmien sú väčšinou koncepcie komunikácie. Okrem toho je ale tiež potrebné si pozorne všímať, ako na zmeny reagujú jednotliví účastníci a aké role prijímajú — od silného vizionára a promotéra až po oportunistov.

Ďalším dôležitým prvkom riadenia zmien je vytváranie porozumenia u zamestnancov. Po nastolení zmeny je spravidla potrebné prekonať určitú fázu nestability, čo býva pre niektorých účastníkov často spojené so stresom. V takom prípade je namieste vhodná motivácia a vysvetlenie dôvodov a výhod, ktoré so sebou takáto zmena prináša.

Prehľad najdôležitejších opatrení
Na základe praktických skúseností a s prihliadnutím k vašim individuálnym požiadavkám navrhnú naši konzultanti vhodné opatrenia, ktoré umožnia počas procesu zmeny lepšiu orientáciu a prehľad. Naším cieľom je vyvíjať vhodné riešenia, ktoré budú konkrétne reagovať na vašu potrebu zmien. Medzi najdôležitejšie opatrenia patria predovšetkým:

  • Definovanie vízií a cieľov
  • Vytvorenie výkonnostného tímu
  • Zostavenie komunikačného plánu
  • Eliminácia operatívnych prekážok (napr. priestor pre rokovania, rozhodovacie procesy, atď.)
  • Uvedomenie si a pochopenie obáv a ich primerané riešenie
  • Vyjadrenie radosti z úspechu, uznanie úspechu (vyslanie pozitívneho signálu)
  • Pravidelná komunikácia

Záver
Najdôležitejšia zmena súvisiaca s riadením zmien sa vždy odohráva v hlavách a v správaní riadiacich pracovníkov a zamestnancov. Nami koordinované riadenie zmien vám pomôže zabezpečiť realizáciu a trvalú udržateľnosť zmien, ktoré vám v budúcnosti umožnia ešte rýchlejšie a ľahšie dosiahnutie stanovených cieľov.
powered by webEdition CMS