Vždy aktuálny stav informácií

Aby sme mohli zabezpečiť našim zákazníkom úspech, neustále rozvíjame svoje kompetencie. Vďaka tomu má spoločnosť Ingenics vždy po ruke aktuálne informácie a môže vám poskytnúť rozsiahle odborné znalosti aj pri používaní tých najnovších technológií (napr. uhlíkové vlákna alebo alternatívne pohony).

Môžete si pritom vybrať z veľkého množstva osvedčených praktických postupov a metód, ktoré vám pomôžu dosiahnuť operatívnu dokonalosť vo vašej organizácii.

Naše špičkové poradenstvo v oblasti technológií spája rozsiahle odborné znalosti a strategické a plánovacie zručnosti, vďaka ktorým vám môžeme poskytnúť potrebnú podporu pri vývoji nových riešení. Odbornosť aj potrebnú kvalifikáciu vám ponúkame v týchto technologických oblastiach: ľahké konštrukcie (CFK), alternatívne pohony, stavba karosérií, výstavba na zelenej lúke (green factory) alebo competitive engineering.
powered by webEdition CMS