Výrobné technológie

Na základe vašich výrobných premís vykonáme analýzu výrobných procesov, naplánujeme výrobné zariadenia a budeme dohliadať na ich realizáciu počas celého procesu výroby. Naše plánovanie zahŕňa efektívne zariadenie prispôsobené individuálnym požiadavkám s prihliadnutím k najnovším výrobným postupom.
 
Plasty vystužené uhlíkovými vláknami
Letecký priemysel, strojárske podniky a vďaka rastúcemu významu elektromobility tiež automobilový priemysel majú rovnaký cieľ: zvýšenie kvality dielov vyrobených z plastov vystužených uhlíkovými vláknami a súčasné zníženie nákladov. Dlhoročné skúsenosti vo všetkých troch oblastiach umožňujú spoločnosti Ingenics vytvárať synergie pri vývoji racionálnych, cenovo dostupných automatizovaných výrobných postupov. Vysoká kompetencia v oblasti plánovania výroby, dôkladné porozumenie procesom CFK, ktoré sme získali vďaka mnohým projektom realizovaným v leteckom priemysle, aj vynikajúce inteligentné prepojenie (tzv. zosieťovanie) napríklad s CFK-Valley e.V. prispejú aj k vášmu úspechu.

Lakovacie zariadenia
Lakovacie zariadenia a zariadenia pre zušľachťovanie povrchov prepožičiavajú výrobkom našich zákazníkov dlhú životnosť, kvalitný dojem a funkčnosť. Pri plánovaní výroby dbáme s ohľadom na ich dlhú životnosť najmä na efektivitu výrobných tokov. Z tohto dôvodu kladieme dôraz na zušľachťovanie povrchov už pri strategickom plánovaní výrobných systémov. Uvažujeme ekologicky a pri plánovaní lakovacích procesov je preto potrebné navzájom zlúčiť minimalizáciu emisií a hospodárnosť. Pri plánovaní zariadenia postupujeme nezávisle na výrobcovi a v kombinácii s lakovacími systémami a produktovými požiadavkami pre vás vypracujeme optimálne a trvalo udržateľné riešenia.
powered by webEdition CMS