Poľnohospodárska technika

Priemysel poľnohospodárskej techniky dodáva stroje a zariadenia pre pokrytie celosvetovo rastúcej spotreby potravín. Technologické inovácie uskutočnené na výrobkoch, celosvetové výrobné siete a nepretržitá optimalizácia výrobných technológií a procesov predstavujú hlavné výzvy tohto priemyselného sektora.

Spoločnosť Ingenics vám ponúka ako partner — konzultant riešenie pri plánovaní a realizácii medzinárodných výrobných sietí, opatrenia vedúce k zvýšeniu účinnosti a efektivity počas celého procesu tvorby hodnôt, plánovanie logistiky  aj kvalifikáciu zamestnancov. Uplatňovanie princípov štíhlej spoločnosti so zreteľom na špecifické výzvy konkrétnych odvetví a komplexné plánovanie priemyselnej výroby uzatvárajú spektrum činností spoločnosti Ingenics.

Úspešné projekty realizované ako s "velikánmi" daného odvetvia, tak aj v spolupráci so špecializovanými podnikmi strednej veľkosti svedčia o užitočnosti vzájomnej spolupráce. To robí zo spoločnosti Ingenics jedného z popredných poskytovateľov a kontaktného partnera, ktorý trvale podporuje poľnohospodársky priemysel aj jeho poslanie, ktorým je udržateľné zásobovanie rastúcej svetovej populácie potravinami.

powered by webEdition CMS