Automobilový priemysel

Pokiaľ ide o zvyšovanie účinnosti a efektivity, plánovanie výroby, logistiku alebo organizáciu, spoliehajú výrobcovia OEM, veľké koncerny, firmy strednej veľkosti aj dodávatelia automobilového priemyslu už viac ako 35 rokov na know-how spoločnosti Ingenics. Rastúci význam "rozvíjajúcich sa ekonomík" ako odbytových trhov a vývojových a výrobných lokalít stavia automobilový priemysel pred veľké výzvy.

Spoločnosť Ingenics AG vám poskytne ako partner — konzultant kompetentnú podporu pri získavaní týchto nových trhov aj pri vývoji nových technológií (napr. alternatívnych pohonov). Ako spoľahlivý partner vám spoločnosť Ingenics poskytne potrebnú podporu aj pri ďalšom rozvoji a flexibilizácii existujúcich štruktúr a technológií.

Spektrum činností realizovaných spoločnosťou Ingenics siaha od strategického rozvoja cez plánovanie a realizáciu výroby až po poskytovanie podpory pri realizácii a v nábehovej fáze. Najlepšie princípy metodiky Lean Development pre dosiahnutie efektívneho rozvoja prispejú k zoštíhleniu vašich administratívnych oblastí aj výrobných procesov.

Vynikajúce medzinárodné inteligentné prepojenie (tzv. zosieťovanie), neustále rastúce štruktúry po celom svete a veľké množstvo úspešne realizovaných projektov robí zo spoločnosti Ingenics jedného z popredných poskytovateľov poradenstva v automobilovom priemysle. Od CKD operácií až po veľké série je spoločnosť Ingenics vaším kontaktným partnerom, ktorý vám ponúka jedinečné know-how v oblasti technológií a procesov a ktorý spolu s vami vytvára základy vášho úspechu.  

powered by webEdition CMS