Chémia

Nemecký chemický priemysel patrí medzi najvýznamnejších výrobcov chemických výrobkov na svete. V dôsledku rastúcej populácie a zväčšujúceho sa blahobytu sa však stavajú nové výrobné kapacity prioritne v krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou — a dynamickými trhmi.

Spoločnosť Ingenics sprevádza už mnoho rokov renomovaných zákazníkov z chemického priemyslu. Dôraz je pritom kladený na rozvoj jednotných globálnych procesov umožňujúcich reagovať na stále rastúcu komplexnosť požiadaviek a zohľadnenie efektivity procesných nákladov. Spektrum realizovaných činností pritom siaha od strategickej analýzy potrieb cez medzinárodné plánovanie výroby až po optimalizáciu výrobných a logistických procesov naprieč celým dodávateľským reťazcom.

Zatiaľ čo miestom výstavby nových výrobných kapacít sú krajiny s rozvíjajúcou sa ekonomikou, dochádza naopak v priemyselných krajinách k presunutiu dopytu v prospech kvalitných a drahých inovatívnych chemikálií. V súvislosti s výrobou ľahkých konštrukcií a rastúcim významom elektromobility bude aj naďalej rásť intenzívny dopyt po chemických produktoch (napr. vyššia spotreba špeciálnych chemikálií pre "autá budúcnosti").

Spoločnosť Ingenics vám bude ako kompetentný partner poskytovať potrebnú podporu dôsledným uplatňovaním princípov štíhlej spoločnosti ako v oblasti plánovania celkového vývoja,  tak aj v oblasti výroby a logistiky. Počnúc analýzou a optimalizáciou vášho systému práce cez zvyšovanie efektivity materiálu až po plánovanie v oblasti logistiky závodu a skladovej logistiky a spoločné utváranie reťazcov zásobovania vám poskytujú naše dlhoročné vedomosti automobilového priemyslu značnú pridanú hodnotu.

powered by webEdition CMS