Úžitkové vozidlá

Priemysel úžitkových vozidiel podlieha mnohým externým vplyvom. Regulačné opatrenia zo strany štátu ako napríklad emisné predpisy a požiadavky na dopravnú bezpečnosť vyžadujú stále ďalšie úpravy výrobkov. Súčasne sa prejavuje tiež vplyv megatrendov panujúcich na trhu ako je napríklad demografický vývoj, nedostatok zdrojov a klimatické zmeny, globalizácia, urbanizácia a v neposlednom rade tiež digitalizácia, ktoré kladú ďalšie požiadavky na úpravu výrobkov. Spoločne potom vedú tieto externé vplyvy k cyklickému kolísaniu trhov a stále silnejšej individualizácii výrobkov.

Už mnoho rokov patria výrobcovia nákladných automobilov, ale aj výrobcovia prívesov, návesov a príslušenstva k zákazníkom spoločnosti Ingenics.

Na základe týchto skúseností a referencií vám poskytneme podporu pri úspešnom zvyšovaní efektivity vašej výroby, a to aj napriek existujúcej volatilite trhu. Spoločnosť Ingenics vám ako kompetentný partner - konzultant poskytne potrebné poradenstvo týkajúce sa výrobných a logistických procesov, ale aj v otázkach metodiky design-to-cost,  aby ste mohli pružne reagovať na zmeny trhu.

Vytvorením transparentného systému práce - od štandardizovaných kľúčových procesov v oblasti montáže až po vysoko účinné logistické systémy — a za použitia osvedčených metód spoločnosti Ingenics vybudujeme komplexný systém vyhovujúci ako individuálnym potrebám zamestnancov, tak aj budúcim požiadavkám, ktorý bude pre potreby priemyslu úžitkových vozidiel dostatočne flexibilný.

V súvislosti s panujúcou globalizáciou a enormným rastovým potenciálom priemyslu úžitkových vozidiel v krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou tak stále viac rastie význam týchto trhov aj výrobných štruktúr a ich procesov.

Budeme vás sprevádzať pri otváraní existujúcich a nových trhov, počnúc plánovaním cez podporu pri výstavbe výrobných kapacít až po optimalizáciu procesov v existujúcich výrobných štruktúrach naprieč celým dodávateľským reťazcom

Pritom budete môcť vždy čerpať z rozsiahlych (medzi) národných skúseností spoločnosti Ingenics súvisiacich s medzinárodným plánovaním priemyselnej výroby, výberom dodávateľov a rozvojom dodávateľov.

powered by webEdition CMS