Stavebníctvo

Vďaka svojim technickým možnostiam a know-how v oblasti riadenia a logistiky patrí nemecké stavebníctvo medzi svetovú špičku. Pre stavebné projekty je typická ich komplexnosť, doba realizácie a s tým spojený vysoký objem investícií. Tieto mimoriadne požiadavky vyžadujú odbornú a metodickú kompetenciu.

Ďalej je potrebné mať na zreteli, že stavebné opatrenia sú často realizované v priestorovo obmedzenom prostredí. Efektívna organizácia plochy a procesov z dôvodu zaistenia optimálnej realizácie stavieb je preto dôležitým faktorom úspechu. Spoločnosť Ingenics AG vám pritom poskytne podporu ako partner — konzultant v oblasti Lean Construction a vykoná optimalizáciu vašich stavebných procesov s prihliadnutím na osvedčené princípy štíhlej výroby. V súvislosti s tým prebieha prenos významných prvkov Lean Manažmentu z oblasti výroby na stavby a stavebné projekty. Cieľom je eliminovať zbytočné plytvanie so zdrojmi a zaručiť dodržanie dohodnutých termínov. Dôležitá je tiež integrácia a kvalifikácia všetkých účastníkov stavebného projektu.

Rozsiahle skúsenosti z rôznych výrobných prevádzok robia zo spoločnosti Ingenics výkonného kontaktného partnera v stavebníctve. Vďaka know-how, odborným znalostiam a metodickej kompetencii prispieva spoločnosť Ingenics AG k efektívnej realizácii vašich stavebných projektov a k zabezpečeniu trvalej konkurencieschopnosti.

powered by webEdition CMS