Spotrebný tovar a obchod

Snáď žiadny iný segment trhu nie je tak dynamický a premenlivý ako obchod s rýchloobrátkovým tovarom (FMCG). Viac než kde inde si vyžaduje proces koncentrácie v tomto odvetví flexibilné podnikové štruktúry, inovatívny charakter a medzinárodné zameranie. Ďalej je potrebné mať na pamäti, že cykly výrobku sa neustále skracujú a naopak rastú požiadavky na sociálne udržateľnú a šetrnú výrobu, čo stavia dané odvetvie pred ďalšie výzvy.

Spoločnosť Ingenics AG vám poskytne plnú podporu a značnú odbornú kompetenciu pri riešení otázok týkajúcich sa logistiky, plánovania výroby alebo administratívy. Spektrum jej činností siaha od plánovania celkového vývoja až po riadenie stavebných projektov. Špecialisti spoločnosti Ingenics majú vždy na zreteli ako aktuálne, tak aj budúce požiadavky.

V mnohých úspešne realizovaných projektoch si špecialisti zo spoločnosti Ingenics osvojili špecifické know-how daného odvetvia, od zvláštností logistických chladiacich reťazcov až po vybudovanie závodných predajní.  

powered by webEdition CMS