Komplexné poradenstvo pre každé odvetvie priemyslu

Od automobilového priemyslu cez letectvo a kozmonautiku, od energetiky až po verejný sektor — spoločnosť Ingenics pôsobí v rôznych odvetviach, poskytuje však komplexné poradenské služby a nenechá žiadnu požiadavku zákazníkov nevypočutú.

Cieľom našich služieb je zabezpečiť trvalý úspech a prosperitu konkrétneho podniku alebo firmy. V úzkej spolupráci so zákazníkmi preto vyvíjame individuálne riešenia, ktoré fungujú nielen krátkodobo, ale aj v dlhodobom horizonte. Za tým si stojíme.

powered by webEdition CMS