Zdravotnícka technika

Zdravotníctvo je rastúci trh. K najväčším inovátorom patria najmä výrobcovia zdravotníckej techniky. Výskum a vývoj nových zdravotníckych výrobkov a prístrojov zažíva v súčasnej dobe obrovský rozmach. Ich výroba však nutne vyžaduje štíhle procesy, ktoré by umožnili získať kapacity a znížiť náklady.

Spoločnosť Ingenics vám poskytne podporu pri získavaní pridanej hodnoty v danom odvetví využívaním osvedčených metodík ako napr. Lean Management, Lean Office a riadenie procesov. Bez ohľadu na to, či ide o sériovú alebo špeciálnu strojárenskú výrobu, sú konzultanti spoločnosti Ingenics dokonale oboznámení so všetkými úlohami, ktoré musia zákazníci riešiť v oblasti výroby. Spoločnosť Ingenics AG pokrýva široké spektrum činností  počnúc rozsiahlym plánovaním celkového vývoja cez koncipovanie kancelárskych priestorov a laboratórií až po otázky týkajúce sa centrálnych oblastí výroby a logistiky. Dôraz je pritom vždy kladený na efektívny, pro-zákaznícky orientovaný ďalší rozvoj vášho podniku alebo firmy, s ktorým je spojený ďalší cieľ, a síce zabezpečenie trvalého náskoku pred konkurenciou. Spoločnosť Ingenics vás bude sprevádzať pri realizácii vášho zámeru spočívajúceho v spoľahlivom zabezpečovaní zdrojov a dodávok po celom svete a vytváraní stabilných výrobných procesov a výrobe špecifických výrobkov pre konkrétnych zákazníkov. Ako spoľahlivý a kompetentný partner vám pritom bude poskytovať potrebnú podporu.

Osvedčená metodika Lean Development, neustále rastúca medzinárodná sieť a veľké množstvo úspešne realizovaných projektov zameraných na zvýšenie účinnosti a efektivity robia zo spoločnosti Ingenics jedného z popredných konzultantov v oblasti zdravotníckej techniky.

powered by webEdition CMS