Strojársky priemysel a výstavba zariadení/high-tech sektor

Neustále rastúci tlak na inovácie a znižovanie nákladov na globalizovanom trhu vyžaduje okrem nepretržitého zvyšovania účinnosti a efektivity výroby tiež nové koncepty v oblasti výskumu a vývoja.  Strojárske podniky a výrobcovia zariadení v sektore high-tech profitujú z inovačného modelu spoločnosti Ingenics a získavania značných potenciálov uplatňovaním metodiky Lean Development.

V súvislosti s optimalizáciou vášho pomeru cena - výkon vám poskytne spoločnosť Ingenics podporu pri urýchľovaní procesov spojených s realizáciou zákaziek uplatňovaním metodiky štíhlej administratívy (Lean Office) alebo pri rozširovaní ponuky služieb napr. formou spoločných set-up workshopov určených špeciálne pre vašich zákazníkov.

Okrem toho vás budeme sprevádzať pri získavaní nových trhov v krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou a pri zriaďovaní nových výrobní po celom svete vrátane medzinárodného plánovania výroby a výberu a rozvoja dodávateľov od fázy plánovania až po vlastnú realizáciu. 

powered by webEdition CMS