Intralogistika

V sektore priemyselných závodov a obchodných spoločností je logistický proces jedným z významných faktorov pre zaistenie trvalého úspechu a prosperity spoločnosti. Spoločnosť Ingenics si je toho vedomá. Pri vytváraní materiálových a informačných tokov preto dôsledne uplatňuje princípy tzv. štíhlej logistiky a zameriava celý dodávateľský reťazec na vytváranie hodnôt. Kľúčovou oblasťou je pritom plánovanie a optimalizácia interných materiálových tokov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na efektivitu dodávateľského reťazca.

Konzultanti spoločnosti Ingenics vám pomôžu optimalizovať interné logistické procesy a zvýšiť tak produktivitu a hospodárnosť vo vašej firme. Spoločnosť Ingenics vám môže tiež poskytnúť podporu počas celého procesu intralogistického plánovania nových lokalít alebo rozšírenia jestvujúcich lokalít.

Dôraz je pritom kladený na fyzické procesy materiálových tokov od okamihu príjmu tovaru cez jeho skladovanie až do miesta spotreby, popr. odoslanie ako aj na podporné informačné toky, ktoré tieto procesy vyvolávajú alebo ktoré oznamujú ich realizáciu. Ak je definovaný cieľový proces, je potrebné spresniť optimalizované plochy pre vykonanie procesu a optimalizovať využitie zdrojov a zariadení.

Základom plánovania intralogistického procesu je uplatňovanie princípov tzv. štíhlej logistiky, ktoré zamedzujú plytvaniu so zdrojmi a napomáhajú k vytváraniu procesnej flexibility. Komplexné posudzovanie procesov je pritom zamerané na dosiahnutie celkového optima logistického systému.

Okrem vytvárania koncepcie komplexných procesov materiálových tokov ponúka spoločnosť Ingenics tiež podrobné plánovanie jednotlivých prvkov ako napr. optimalizácie interných dopravných systémov. To zahŕňa systémy okružného zásobovania výroby, dopravné systémy bez vodiča (FTS) a riadiaci systém vysokozdvižných vozíkov, ktoré je vždy treba integrovať do celkového materiálového toku. Spoločnosť Ingenics zaisťuje plánovanie aj jednotlivých komponentov skladovacej techniky ako sú automatické paletové sklady, komisné systémy alebo riešenia v oblasti prepravnej techniky.

Ďalším významným prvkom intralogistického procesu je plánovanie materiálových zón  v oblasti výroby.  Jeho úlohou je zabezpečenie a poskytnutie materiálu a stavebných dielov pre výrobu a montáž na pracoviskách a montážnych staniciach. Nadradeným cieľom je potom zabezpečenie spoľahlivých dodávok. Nevyhnutným predpokladom je presné zladenie plánovania materiálových zón s výrobou a ďalej jasne definované rozhrania.

Ako podporný nástroj sa v oblasti plánovacích procesov využíva simulácia materiálového toku. Slúži na názornú vizualizáciu riešenia i na kvantitatívne zabezpečenie výsledkov plánovania.

Najdôležitejším cieľom plánovania intralogistického procesu je vytvorenie efektívnych, hospodárnych a flexibilných dodávateľských reťazcov pre vašu spoločnosť. Spoločnosť Ingenics sa už viac ako 30 rokov špecializuje na oblasť intralogistiky a poskytuje svojim zákazníkom kompletnú podporu vrátane školenia pracovníkov a realizácie opatrení vedúcich k neustálemu zlepšovaniu.
powered by webEdition CMS