Zvyšovanie účinnosti a efektivity3 – Plánovanie

Spoločnosť Ingenics vyvíja inovatívne riešenie plánovania pre všetky zložky podniku celkom podľa vašich individuálnych požiadaviek a potrieb.

Bez ohľadu na to, či ide o plánovanie výroby, logistiku alebo organizáciu, vytvárame vďaka vlastnej metodickej kompetencii a komplexnému spektru poskytovaných činností priestor pre dosiahnutie trvalo udržateľného úspechu a prosperity vašej firmy.

Čo sa nás chcete spýtať
Phone DE: +49 731 93680 0
Phone SK: +420 246087700
Priamo ku kontaktnému formuláru
powered by webEdition CMS