Operational Excellence Production

Ak si chcete zaistiť dlhodobú konkurencieschopnosť vašich výrobných systémov a ďalej ju rozvíjať, nemusíte vždy vykonávať kompletné nové plánovanie. Skôr by ste si mali položiť otázku, či je smerovanie firmy pri súčasnej výrobe zmysluplné, popr. či by sa nemalo uberať iným smerom, ako zvýšiť účinnosť a zlepšiť výkonnosť (aj v oblasti zákazníckej orientácie) a flexibilitu. Odpovede na tieto otázky vám poskytne spoločnosť Ingenics AG ako výkonný kontaktný partner pre vaše projekty zamerané na zvýšenie účinnosti.

Výrobný systém definuje v prvom rade vzájomný vzťah medzi výrobnými zdrojmi, ktorými sú: človek, materiál, stroj, okolie a riadenie. Zameranie výrobného systému závisí vždy na postavení firmy na trhu. Spoločnosť, ktorá patrí medzi popredných poskytovateľov technológií a ktorá nepotrebuje znižovať náklady a získava maržu vďaka výrobným kompetenciám, zameria svoj systém iným smerom ako firma, ktorá musí šetriť. Spoločnosť Ingenics navyše prispôsobí výrobný systém trhovým podmienkam tak, aby bola zaistená dlhodobá konkurencieschopnosť vašej firmy. Podľa kritérií spoločnosti Ingenics by mal byť výrobný systém zameraný na tvorbu hodnôt a na zákazníka, mal by vyhovovať budúcim požiadavkám a zároveň byť dostatočne flexibilný a aktívny. Spoločnosť Ingenics pritom vždy kladie dôraz na to, aby zameranie výroby bolo komplexné, pretože len nastavením dôsledných štandardov a spôsobu uvažovania v spoločnosti možno dosiahnuť trvalé zvýšenie účinnosti a efektivity.

Poradcovia spoločnosti Ingenics AG vykonajú analýzu súčasného výrobného systému a v spolupráci s tímom zákazníka vypracujú na základe týchto poznatkov realizačný plán pre získanie potenciálov. Pri ďalšom rozvoji výrobných systémov má spoločnosť Ingenics na zreteli nielen systém, ale aj človeka. Iba vtedy, ak človek a systém tvoria dohromady harmonický celok, je možné zaručiť trvalý úspech a jeho vysokú úroveň.

Pre získanie vysokej pridanej hodnoty pri súčasnom ušetrení nákladov je možné optimalizovať rôzne ďalšie opatrenia, ako je napr. zvýšenie efektivity zariadenia a efektivity zamestnancov, implementácia shop floor manažmentu, efektivita materiálu, zníženie obežných zásob a efektivita plochy. Vaši zamestnanci budú zapojení do celého vývojového procesu, riadiaci pracovníci budú prítomní vo výrobných oblastiach a budú okamžite riešiť prípadné odchýlky a prispievať tak k trvalému úspechu vašej firmy.
powered by webEdition CMS