Energie

Bez ohľadu na to, či ide o solárnu energiu, veternú energiu alebo akumulačné technológie, platí najmä v čase odklonu od jadrovej politiky, že inovatívny prístup napomáha mladým odvetviam k vzostupu. Spoločnosť Ingenics sa zamerala na vývoj a implementáciu stabilných a efektívnych procesov v oblasti obnoviteľných zdrojov a akumulačných technológií. Pomáhame vám rýchlo implementovať prenosné skúsenosti z iných odvetví a dosiahnuť tak trvalú udržateľnosť a energetickú hospodárnosť.

Solárna energia
Vysoký stupeň internacionalizácie solárneho odvetvia prinútil napr. stále viac výrobcov energetických zariadení a dodávateľov komponentov k tomu, aby premiestnili svoje výrobne do zahraničia. Vďaka celosvetovému inteligentnému prepojeniu (tzv. zosieťovaniu) ich môže spoločnosť Ingenics sprevádzať vo všetkých fázach medzinárodného plánovania výroby — od vytipovania lokality až po lokálny výber a rozvoj dodávateľov.

Veterná energia
Výrobcovia veterných elektrární profitujú z riešení, ktoré spoločnosť Ingenics vyvinula už v mnohých predchádzajúcich projektoch v súvislosti so špecifickými požiadavkami na nové technológie ako sú napr. uhlíkové vlákna. Know-how spoločnosti Ingenics nachádza ale uplatnenie najmä v plánovaní logistiky, lebo práve doprava veľkých a ťažkých dielov vyžaduje zvláštne plánovanie, aby bolo možné zabezpečiť inštaláciu zariadení tzv. "just in time".

Akumulačné technológie
Spoločnosť Ingenics poskytuje podporu výrobcom a užívateľom batériových modulov v automobilovom priemysle pri plánovaní výrobno-technických a logistických procesov. Na základe rastúceho dopytu po batériových moduloch a vzhľadom na komplexnosť manipulácie a inštalácie komponentov vyvinula spoločnosť Ingenics v spolupráci s partnermi štandardizovanú montáž batériových modulov. Hlavnými aspekty sú pritom vysoká disponibilita zariadení, zohľadnenie požadovanej bezpečnostnej techniky a krátke doby cyklu.

powered by webEdition CMS