Chemie

Německý chemický průmysl patří mezi nejvýznamnější výrobce chemických výrobků na světě. V důsledku rostoucí populace a zvětšujícího se blahobytu se však staví nové výrobní kapacity prioritně v zemích s rozvíjející se ekonomikou a dynamickými trhy.

Společnost Ingenics doprovází již mnoho let renomované zákazníky z chemického průmyslu. Důraz je přitom kladen na rozvoj jednotných globálních procesů umožňujících reagovat na stále rostoucí komplexitu požadavků a zohlednění efektivity procesních nákladů. Spektrum realizovaných činností přitom sahá od strategické analýzy potřeb přes mezinárodní plánování výroby až po optimalizaci výrobních a logistických procesů napříč celým dodavatelským řetězcem.

Zatímco místem výstavby nových výrobních kapacit jsou země s rozvíjející se ekonomikou, dochází naopak v průmyslových zemích k přesunutí poptávky ve prospěch kvalitních a drahých inovativních chemikálií. V souvislosti s výrobou lehkých konstrukcí a rostoucím významem elektromobility bude i nadále růst intenzivní poptávka po chemických produktech (např. vyšší spotřeba speciálních chemikálií pro "auta budoucnosti").

Společnost Ingenics vám bude jako kompetentní partner poskytovat potřebnou podporu důsledným uplatňováním principů štíhlé společnosti jak v oblasti plánování celkového vývoje,  tak i v oblasti výroby a logistiky. Počínaje analýzou a optimalizací vašeho systému práce přes zvyšování efektivity materiálu až po plánování v oblasti logistiky závodu a skladové logistiky a společné utváření řetězců zásobování vám poskytují naše dlouholeté znalosti automobilového průmyslu značnou přidanou hodnotu.  

powered by webEdition CMS